Duszpasterze

Proboszcz:
ks. Henryk Makuła, KKW, mgr teol., ur. 1955 (Niemirów – diec. sandomierska), wyśw. 1980, mian. 2012

Wikariusze:
ks. Tomasz Chowaniec,  mianowany 2021
ks. Radosław Żelichowski, mianowany 2021

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

CHRZEST • akt urodazenia dziecka (odpis), • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, zamieszkanie, rok […]