Duszpasterze

Proboszcz:
ks. Henryk Makuła, KKW, mgr teol., ur. 1955 (Niemirów – diec. sandomierska), wyśw. 1980, mian. 2012

Wikariusze:
ks. Konrad Fatyga,ur. 1991 (Jędrzejów) wyśw. 2018, mian. 2018
ks. Tomasz Szczepanik, ur. 1980 (Włoszczowa), wyśw. 2006, mian. 2016

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

CHRZEST • akt urodazenia dziecka (odpis), • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, zamieszkanie, rok […]