Ważne dokumenty

CHRZEST
• akt urodazenia dziecka (odpis),
• wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
• dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, zamieszkanie, rok ślubu kościelnego),
• zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

BIERZMOWANIE
• metryka chrztu,
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
• w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
·
metryka chrztu dziecka.

MAŁŻEŃSTWO
• aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
• dowody osobiste,
• ostatnie świadectwo katechizacji,
• świadectwo bierzmowania,
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i dniu skupienia dla narzeczonych,
• zaświadczenie z poradni życia małżeńskiego (dwa spotkania z miesięcznym odstępem)
• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny
pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli
wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI
• akt zgonu,
• zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił
poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

UWAGA:

Jeśli chcemy cokolwiek z w/w spraw załatwić w innej parafii niż tej do której należymy, to czynimy to zawsze za zgodą proboszcza z rodzimej parafii

Duszpasterze

Duszpasterze

Proboszcz: ks. Henryk Makuła, KKW, mgr teol., ur. 1955 (Niemirów – diec. sandomierska), wyśw. 1980, mian. 2012 Wikariusze: ks. Tomasz Chowaniec,  mianowany […]