Niepokonani w Bogu

„Niepokonani w Bogu”

To młodzi ludzie, którzy aktywnie działają przy parafii Małogoszcz. W jej skład wchodzi blisko trzydziestoosobowa grupa gimnazjalistów, licealistów oraz studentów. Jej opiekunem jest wikariusz naszej parafii – ks. Michał Żak. Działalność grupy przejawia się w różnych formach działań duszpasterskich i trwa już siedem lat. Szczególnymi zadaniami wspólnoty są: angażowanie się w życie parafii, formacja osobista, pomoc potrzebującym, a przede wszystkim rozwój duchowy i przybliżanie się do Pana Boga. Jak sama nazwa wskazuje „Niepokonani w Bogu” całkowicie opierają swoją działalność na Bogu i modlitwie. Toteż młodzi formują tę wspólnotę nie inaczej niż przez Adoracje Najświętszego Sakramentu, czuwaniamodlitewne, konferencje formacyjne oraz cotygodniowe spotkania integracyjne.

Grupa również daje świadectwo swojej wiary poprzez zaangażowanie w różnego rodzaju występach, spektaklach, sztukach, pantomimach, Drogach Krzyżowych. Młodzież ma za sobą: sztukę „Oscar i Pani Róża”, spektakl „Tajemnica Eucharystii wg Cataliny Rivas, pantomima „Historia Zbawienia, Misterium Męki Pańskiej „Pasja oczami Marii Magdaleny”, jasełka: „W życiu liczy się tylko miłość, „Opowieść Wigilijna”, „…”, „…” oraz  Misterium Maryjne „Maryja nasza Matka” inscenizowane drogi krzyżowe: „Miłość na śmierć nie umiera”, „Maski”, „Drzwi Serca”, „Droga śmierci na jawie”, Krew Boga na ziemi” „Krzyżem w sumienie”, „Konfesjonał”, „Kto nigdy nie żył”, „Gdybyś cofnął się o dwa tysiące lat „Kalwaria” „Droga krzyżowa współczesnego człowieka”, „Krzyż życia” oraz „…”. Niepokonani w Bogu co roku organizują również Noc Świętych, która gromadzi wiernych na wspólną celebrację święta Wszystkich Świętych.

Dzięki dobrym sercom i ogromnym wkładzie naszych parafian, młodzi mogą rozprowadzić do najbardziej potrzebujących rodzin paczki z zebranymi wcześniej najpotrzebniejszymi artykułami do funkcjonowania takimi jak żywność czy środki czystości na święta Bożego Narodzenia, a na święta Wielkiej Nocy żywność i ofiary pieniężne.

Młodzież każdego roku wydaje kalendarz parafialny, który cieszy oko niejednego parafianina. Kalendarz co roku jest inny, ale zawsze dotyczy naszej parafii. Zamieszczane są w nim zdjęcia z obchodów różnych świąt oraz zdjęcia obrazów i figur z małogoskiej świątyni z ciekawymi opisami.

Młodzież z grupy „Niepokonani w Bogu” uczestniczy także w różnego rodzaju zjazdach młodzieży takich jak: Zjazd młodych w Wiślicy, Diecezjalny Dzień Młodzieży czy ogólnopolski zjazd młodzieży na Lednicy 2000. Wspólnota Niepokonanych poprzez organizowanie wielu akcji oraz dzięki hojności parafian może integrować się na różnego rodzaju wyjazdach rekreacyjnych, które również mają formę rekolekcji i przybliżają wspólnotę młodzieży do Pana Boga i do siebie nawzajem. Grupa czynnie i z dużym zaangażowaniem włączyła się w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w Krakowie w 2016 roku.

Od … 2017 roku „Niepokonani w Bogu” głoszą Słowo Boże poprzez cotygodniowe wydanie gazetki parafialnej noszącej tytuł „Idźcie i głoście…”. W każdym wydaniu młodzież zamieszcza własne przemyślenia na temat Ewangelii na daną niedzielę w komentarzu „Młodzi o Ewangelii”. W każdym numerze zamieszczany jest interesujący artykuł o wierze, ciekawostki o świętach obchodzonych w Kościele Katolickim, poruszane są ważne tematy, które również zbliżają czytelników do Boga.

Młodzi pragną wzrastać w wierze, odkrywać Chrystusa i przybliżać się do Niego. Jednocześnie chcą być świadkami wiary w swoich środowiskach i prowadzić do Niego.  Modlitwa jest podstawą budowania wspólnoty z Bogiem. To ona jest fundamentem każdego działania. W grupie „Niepokonani w Bogu” drzwi są otwarte dla każdego, kto tylko jest chętny chwalić Boga i pogłębiać swój rozwój duchowy. Serdecznie wszystkich młodych zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej grupy.