Informacje

Oddalony o 30 km od Kielc Małogoszcz, położony malowniczo wśród wzgórz Pasma Przedborsko-Małogoskiego, ma bogatą historię. Najstarsze zapiski o grodzie kasztelańskim pochodzą z „Bulli gnieźnieńskiej” z 1136 r.

Prawa miejskie przyznał miejscowości król Władysław Jagiełło w 1408 r. Gościli tu królowie polscy, książęta i Tadeusz Kościuszko. W czasie powstania styczniowego w okolicach Małogoszcza rozegrała się 24 lutego 1863 r. jedna z najkrwawszych bitew. Promocją bogatego dziedzictwa historycznego zajmują się szkoły, gmina i Towarzystwo Przyjaciół Małogoszcza. Jego członkowie kultywują obchody rocznicowe, zwłaszcza te związane z powstaniem styczniowym i opiekują się również Izbą Pamięci, gdzie zgromadzono zbiory i cenne pamiątki.

Renesansowy parafialny kościół wybudowano w latach 1591-1595 r. Przy nim znajduje się pochodząca z przełomu XVI/XVII w. plebania. Z tych samych lat, co świątynia parafialna pochodzi kościół św. Stanisława, położony się na cmentarzu parafialnym. Odkryte w mim w 1984 r. unikatowe freski w przyszłości mają być odrestaurowane.

Najnowsze dzieje Małogoszcza i jego rozwój związany jest z powstaniem i rozbudową w latach 70-tych cementowni. W tym czasie napłynęło ok. 2 tys. ludzi, głównie z Lubelszczyzny. Rozbudowaną parafię podzielono. Powstała nowa wspólnota parafialna w Bukowej. Integracja nowych mieszkańców następowała dosyć szybko. Wielu ludzi przywiązało się do Małogoszcza i założyło tu rodziny, starsi zaś po restrukturyzacji w cementowni wyjechali. Obecnie firma znajduje się w ręku „Lafarge” i daje zatrudnienie kilkuset osobom. Inni muszą szukać pracy poza miastem. Ludzie od lat wyjeżdżają do pracy za granicę. Małogoszcz i okolice tracą zatem wielu mieszkańców, chociaż przyrost naturalny, jak opowiada ks. Jan Gaj – dziekan dek. małogoskiego i proboszcz parafii od 20 lat, był w ostatnim okresie dodatni.

Odpust: Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia