Ogłoszenia parafialne

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (14 października 2018)

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał na niego
z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść dokrólestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?» Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi
to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

Mk 10, 17-27

Młodzi o Ewangelii:

Ewangelia mówi dziś o przestrzeganiu przykazań Bożych, aby osiągnąć niebo, wieczne życie. Jezus zwraca dużą uwagę na dobro, ale jednocześnie nakazuje ubóstwo; Święty Franciszek z Asyżu jest bardzo dobrym przykładem. To On rozdał wszystko co posiadał biednym, poszedł za Jezusem. Pan Jezus mówi, że bogatym, zamożnym bardzo trudno będzie wejść do królestwa Bożego. Powiada „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. Dlatego dążmy do tego, aby poprzez swoje dobre działania pokazywać innym jak zbliżać się do Jezusa. ”Doceń to, co masz, więc przede wszystkim czas, dany tylko raz.I życie…największy skarb, najcenniejszy dar, pokaż ,że jesteś go wart…”

 

Ogłoszenia Parafialne:

 1. Dziś Dzień Papieski. Obchodzimy pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa” Wspominamy osobę i dzieło św. Jana Pawła II – go w 40 roczn. wyboru na Stolicę Piotrową. W ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia ofiarą składaną do puszki możemy pomóc młodzieży z mniej zamożnych rodzin, która z tych ofiar otrzymuje stypendia.
 2. Tradycyjnie już w Dzień Papieski młodzież z grupy Niepokonanie w Bogu proponuje nam wszystkim papieskie kremówki, które dziś rano dotarły z Wadowic. Dochód z tego dzieła jest przeznaczony na działalność grupy.
 3. Dziś tzw. Wiemy jak ważną sprawą jest wychowanie naszych dzieci i młodzieży. Od tego zależy nasza przyszłość i przyszłość naszej Ojczyzny. Dziś na nabożeństwie różańcowym otoczmy życzliwością i modlitwą tych wszystkich, którzy realizując swoje powołanie nauczycielskie poświęcają się sprawom wychowania. Polecajmy Bogu zmarłych nauczycieli.
 4. W tym tygodniu. jutro wspomnienie św. Teresy od Jezusa dziewicy i doktora Kościoła. We wtorek 16-go wspomnienie św Jadwigi Śląskiej. W środę wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego bpa i męczennika. W czwartek Święto Św. Łukasza i Ewangelisty. Tego dnia kolejne spotkanie w ramach Szkoły Słowa Bożego. Najpierw Msza Święta, a potem spotkanie na sali parafialnej. Serdecznie zapraszamy. W  piątek WSP. bł ks. Jerzego Popiełuszki kapłana i męczennika. W sobotę wspomnienie św. Jana Kantego kapłana
 5. W tym tygodniu rozpoczynają się spotkania formacyjne w grupach z animatorami dla kandydatów do Bierzmowania według ustalonego porządku.
 6. Przyszła niedziela to Niedziela Misyjna rozpoczynająca tydzień modlitw w int. misji.
 7. Na wypominki i intencje Mszalne na przyszły rok będziemy przyjmować od przyszłego poniedziałku czyli od 22 października.
 8. Odeszli do wieczności: Aleksy Rybiński i Marian Pakaszewski.

 

W tym tygodniu wspominamy świętych:

 • 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów karmelitańskich.
 • 16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska.
 • 17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii, pisarz, męczennik.
 • 18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.
 • 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), polski kapłan, profesor Akademii Krakowskiej, człowiek żywej wiary i głębokiej pobożności.