Ogłoszenia parafialne

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

5 KWIETNIA 2020

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa państwowego i kościelnego podkreślamy, że w kościele może przebywać tylko pięć osób.
2. Przypominamy, że spowiadamy do Wielkiej Środy włącznie pół godz. przed Mszą świętą. Zachowujemy wszelkie normy bezpieczeństwo.
3. Obrzędy Triduum Paschalnego będą transmitowane bezpośrednio z naszego kościoła.
• Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.00
• Wielki Piątek: Droga Krzyżowa i Liturgia Męki Pańskiej – godz. 17.00
• Wielka Sobota: Wigilia Paschalna – godz. 20.00
4. Adoracja w Wielki Czwartek do godz. 22.00
5. Adoracja w Wielki Piątek przez całą noc. Wyjątkowo w tym roku nie będzie czuwania strażaków. Adoracja według podanego porządku:
Od 19 do 20.30 – Bocheniec
Od 20.30 do 22.00 – Leśnica
Od 23.30 do 1.00 – Wrzosówka i Stacja PKP, Zakrucze
Od 2.30 do 4.00 – Jarków, Sabinów, Bl. 1a-6
Od 5.30 do 7.00 – pozostałe bloki
Od 8.30 do 10.00 – ul. Włoszczowska, 3 Maja, Warszawska
Od 11.30 do 13.00 – ul. Konarskiego, Jędrzejowska, Słoneczna i Rynek, Kościelna Piłsudskiego.
Od. 14.30 do 16.00 – ul. Chęcińska i Langiewicza, 11 Listopada, Jaszowskiego
Od 17.30 do 19.00 – ul. Grochowska, Pustowójtówny.
Przy krótkiej indywidualnej adoracji również stosujemy zasadę obecności 5 osób w świątyni!
6. W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły.
7. W Wielką Sobotę nie ma poświęcenia pokarmów. Błogosławimy pokarm w Niedzielę Zmartwychwstania w rodzinnym gronie przy śniadaniu wielkanocnym. Stosowny tekst modlitwy jest udostępniony na stronie int. oraz w zakrystii po każdej Mszy świętej.
8. W czasie Liturgii Wigilii Paschalnej nie będzie poświęcenia wody.
9. W Niedzielę Zmartwychwstania nie ma procesji rezurekcyjnej.

Te święte dni przeżywajmy w gronie rodziny, prosimy o wzajemne zrozumienie w tym czasie i przekazywanie tych wiadomości innym.

————————————————————————————————————-

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED WIELKANOCNYM POSIŁKIEM

 

Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:  

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy żegnają się i odpowiadają:

Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Ojciec rodziny bądź przewodniczący może skierować do zgromadzonych słowa przygotowujące do błogosławieństwa:

Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie, w świątyniach gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.

Ojciec rodziny lub ktoś z obecnych odczytuje tekst Pisma świętego.

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego według świętego Mateusza.

            Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,31ab.32b-33).

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:

W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek wielu naszych bliźnich  przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my – pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.

Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz…

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:

            Panie Jezu, ty w dzień przed  męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku.

            Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.

            Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław +  to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

            Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panujące epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

————————————————————————————————————-

 

Szczęść Boże!

Kuria Diecezjalna w Kielcach informuje duszpasterzy i wiernych, że liczba zgromadzonych osób w kościele ma wynosić maksymalnie 5 osób. Dotyczy to Mszy św., nabożeństw i pogrzebów. Niezachowanie przepisów grozi karami grzywny. W związku z tym na Mszę św. w parafii Małogoszcz zapraszam tylko przedstawicieli rodziny, która zamówiła intencję mszalną.

Dotyczy to również niedzieli.

Proszę o przekazanie tej informacji sąsiadom i bliskim.

Na ten trudny i wyjątkowy czas wszystkim błogosławię.
+ w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Amen.

Ks. Henryk Makuła

————————————————————————————————————-

 

Kielce, dnia 12 marca 2020 r.

Słowo Biskupa Diecezjalnego 

I. Drodzy Diecezjanie, bracia i siostry! Smutek i przygnębienie, jakie pojawiły się w wielu miejscach na świecie wywołane epidemią koronawirus dosięgają i naszych życiowych sytuacji w Polsce. Taka sytuacja budzi nasze słuszne obawy. Jednak wiara i płynąca z niej nadzieja nakazuje nam ufać Bogu, który jest miłością (por. 1 J 4,16). On głosem swojego Bożego Syna Jezusa Chrystusa daje nam odpowiedź na nasze pytanie: „Panie, do kogóż pójdziemy?” (J 6,68). I słyszymy pełne troski wołanie Boskiego Odkupiciela: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,28-30).

II. Jezus Chrystus pokrzepia nas swoim Słowem Dobrej Nowiny, łaską sakramentów świętych, a szczególnie Eucharystii. Stawia też wokół nas ewangelicznie dobrych ludzi i kompetentnych pracowników służb medycznych i sanitarnych, którzy udzielają stosownych rad i zaleceń.

Ufając, że „Bóg jest większy” (1 J 3,20) modlimy się gorąco i nie zamykamy naszych kościołów i kaplic. W tej sytuacji mamy prawo być wrażliwi i roztropnie ostrożni, dlatego, jeśli jest takim wasze życzenie, przyjmujcie Komunię św. na rękę w sposób tego najgodniejszy. Niech nikt – wbrew swojej wrażliwości – nie czuje się zraniony w swoim sumieniu z racji nieuczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, zwłaszcza osoby starsze. Niech jednak modlitwa wypełni ten czas w naszych domach, zwłaszcza Różaniec św. i koronka do Bożego Miłosierdzia. Za wzorem dobrego Samarytanina i świętych, tak jak św. Szymon z Lipnicy i św. Alojzy Gonzaga, nie ograniczajmy posługi wobec chorych, posług pogrzebowych i tych wynikających z racji duszpasterskich. Naszym nabożeństwom wielkopostnym – Drodze Krzyżowej i Gorzkim Żalom – nadajmy charakter przebłagalny, a po każdej Mszy św. śpiewajmy suplikacje.

III. W takiej sytuacji nie bez znaczenia są wszystkie komunikaty władz państwowych, służb medycznych oraz głos Konferencji Episkopatu Polski.

Pełni ufności w Bożą dobroć i miłosierdzie swoimi uczyńmy słowa: „Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twego sługi i błaganie Twego ludu (…) ilekroć będą wołać do Ciebie” (1 Krl 8,52).

Niech Matka Boża Łaskawa Kielecka wstawia się za nami u Boga.

Moi drodzy! Miejcie pewność, że zawsze macie swoje miejsce w mojej modlitwie i pasterskiej trosce mojego serca.

Z darem błogosławieństwa i modlitwy

Wasz Biskup

† Jan Piotrowski